Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Ai cần thông tin chợ Việt Nam, chợ Á Đông thì xem bài này – Florida Oriental Markets

Cho A Dong o Florida – Florida Oriental Markets

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dọn đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved yet.

Jacksonville, FL

 • Vietnam, Oriental Foods & Gift Shop
  622 Cassat Ave., Suite #4, Jacksonville, FL 32205
  (904) 781-2992

Orlando, FL

 • Tan Tien Oriental Market
  5266 W. Colonial Drive, Orlando, FL 32808
  (407) 522-4711, (407) 968-7350, (407) 578-2032 (fax)
 • Saigon Market
  1232 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32803
  (407) 898-6899, (407) 898-6311 (fax)
 • Tien Hung Market
  1008-1114 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32803
  (407) 422-0067
 • Orlando Sunlight Oriental Store
  2708 S. Chickasaw Trl., Orlando, FL 32829
  (407) 281-8586
 • New Golden Sparkling Supermarket
  5600 W Colonial Dr #306, Orlando, FL 32808
  (407) 730-3936
 • iFresh Market
  2415 E Colonial Dr, Orlando, FL 32803
  (407) 228-9899
 • Lotte Plaza Market
  3191 W Colonial Dr, Orlando, FL 32808
  (407) 499-1115
 • Dong-A Supermarket
  812 N Mills Ave #1.5, Orlando, FL 32803
  (407) 898-3807

Pinellas Park, FL

 • United Oriental Food
  3681 62nd Ave., N., Pinellas Park, FL 33781
  (727) 528-7507
 • Saigon Plaza, Bolsa Supermarket
  8730 49th St., N. Pinellas Park, FL 33782
  (727) 545-3120

St. Petersburgh, FL

 • Dong A Asian Market & Gifts
  7020 49th St., N. Pinellas Park, FL 33781
  (727) 525-0297
 • Da Nang Market/Farmer Market
  2801 16th St., N. St. Peterburg, FL 33704
  (727) 821-9999

Margaret, FL

 • Quoc Thach Oriental Market
  1360 N. State Road 7 (441), Margaret, FL 33063
  (954) 977-2477

Pembroke Pines, FL

 • Thai Binh Oriental Market
  7863 Pines Blvd., Pembroke Pines, FL 33024
  (954) 986-8448

Palm Springs, FL

 • Oriental Grocery & Seafood Market
  3355 Lake Worth Rd, Palm Springs, FL 33461
  (561) 434-2175

Hollywood, FL

 • Thai An Oriental Market
  200 S. State Road 7, Hollywood, FL 33023
  (954) 815-4817

Miami Beach, FL

 • Vinh An
  372 N.E. 167th Street, N. Miami Beach, FL 33162
  (305) 948-8860

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 5, 2019 9:31 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!