Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Ở miền Bắc tiểu bang Florida có quán ăn Việt không hở? Đây này – North Florida Vietnamese Cuisine Restaurants

Quan An o Bac Florida – North Florida Vietnamese-American Cuisine Restaurants

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dời đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved somewhere.

North Florida
Quán Ăn Việt Vùng North Florida

Jacksonville, Niceville, Orange Park, Pensacola, St. Augustine, Tallahassee

Jacksonville

 1. Saigon Time
  622 Cassat Ave Ste 1, Jacksonville, FL 32205
  (904) 378-2348
 2. Pho Today
  9700 Deer Lake Ct, Jacksonville, FL 32246
  (904) 551-7367
 3. P K Noodles
  11925 Beach Blvd # 204, Jacksonville, FL 32246
  (904) 646-0707
 4. Bowl of Pho
  9902 Old Baymeadows Rd, Jacksonville, FL 32256
  (904) 646-4455
 5. Pho Noodle Bar,
  117 W Adams St, Jacksonville, FL 32202
  (904) 353-0320
 6. Pho Saigon Noodle Grill
  10150 Beach Blvd, Jacksonville, FL 32246
  (904) 361-3919
 7. Pho Ninety Nine
  5024 Blanding Blvd, Jacksonville, FL 32210
  (904) 361-3930

Niceville

 1. Pho Nguyen
  139 John Sims Pkwy W, Niceville, FL 32578
  (850) 729-0060

Orange Park

 1. Little Saigon Cafe
  1975 Wells Rd Ste 4, Orange Park, FL 32073
  (904) 375-0061

Pensacola

 1. Tu-Do
  7130 N Davis Hwy, Pensacola, FL 32504
  (850) 473-8877

St. Augustine

 1. Saigon Pho Bistro
  1935 A 1 A South, St. Augustine, FL 32080
  (904) 377-8899

Tallahassee

 1. Pho Me
  2320 Apalachee Pkwy Ste E, Tallahassee, FL 32301
  (850) 765-6558
 2. Pho 7
  2121 W Pensacola St, Tallahassee, FL 32304,
  (850) 385-7467

Thèm món ăn Việt quá, đi đâu đây, ở miền Nam tiểu bang Florida? Xem cái này nè – South Florida Vietnamese Cuisine Restaurants

Tất cả các nhà hàng bán các món ăn Việt Nam ở tiểu bang Florida

[table id=1 /]
Nhà Hàng Việt – North Florida Vietnamese Restaurants

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 12, 2019 6:10 am at nvtc.info.

error: Content is protected !!