Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Không muốn đi chùa, muốn đi nhà thờ (công giáo ở tiểu bang Florida) cũng có luôn – Florida Vietnamese Catholic Churches

Nha Tho Cong Giao Viet o Florida – Florida Vietnamese-American Catholic Churches

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dọn đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved yet.

Diocese of Orlando, Florida

  1. Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, 15 W. Par Street, Orlando, FL 32804, 407-896-4210 (Phone), 407-896-4211 (Fax), vanphong@philipminhparish.org (Email), philipminhparish.org
  2. St. Joseph Catholic Church, Vietnamese Community, Winter Haven, Florida, stjosephwh.org/Vietnamese_Community.html
  3. Giáo Đoàn Thánh Phaolô, Daytona Beach, Florida, dbvietcatholic.info

Diocese of St. Augustine, Florida

  1. Christ the King Parish, Jacksonville, FL 32211, ctkcatholic.com, Sunday: 2:00 p.m. (Việt)

Diocese of Palm Beach, Florida

  1. St. Thomas More Church, Boynton Beach, FL 33436, Sunday 4:30 p.m. (Việt)

Archdiocese of Miami, Florida

  1. St. Helen Catholic Church, Fort Lauderdale, FL 33311, Sundays Noon (Việt)

Diocese of Pensacola-Tallahassee, Florida

  1. Saints Peter & Paul Vietnamese Catholic Church, Panama City, FL 32401, parishesonline.com/scripts/hostedsites/Org.asp?ID=19854

Để tìm thêm các nhà thờ công giáo khác, bạn hãy vào trang thecatholicdirectory.com.

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 5, 2019 9:27 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!