Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Thèm món ăn Việt quá, đi đâu đây, ở miền Nam tiểu bang Florida? Xem cái này nè – South Florida Vietnamese Cuisine Restaurants

Quan An Viet o Nam Florida – South Florida Vietnamese-American Cuisine Restaurants

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dời đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved somewhere.

South Florida
Quán Ăn Việt Vùng Nam Florida

Trang #1: Boca Raton, Boynton Beach, Coral Gables, Davie,
Trang #2: Fort Lauderdale, Hialeah, Hollywood, Margate,
Trang #3: Miami & Miami Beach, Pembrooke Pines, West Palm Beach & North Palm Beach

Boca Raton

 • Cay Da
  7400 N Federal Hwy, Boca Raton, FL 33487
  (561) 998-0278
 • La Tre
  249 E Palmetto Park Rd, Boca Raton, FL 33432
  (561) 392-4568
 • Basilic Vietnamese
  200 S Federal Hwy, Boca Raton, FL 33432
  (561) 409-4964

Boynton Beach

 • Cay Da
  9374 Laurel Green Dr, Boynton Beach, FL 33437
  (561) 998-0278
 • Pho Vn
  344 N Congress Ave, Boynton Beach, FL 33426
  (561) 509-0831

Coral Gables

 • Miss Saigon Bistro
  148 Giralda Ave, Coral Gables, FL 33134
  (305) 446-8006

Davie

 • Pho & You Family Grill
  6417 Stirling Rd, Davie, FL 33314
  (954) 908-5153
 • Pho 79
  6451 Stirling Rd., Davie, FL 33314
  (954) 797-9700


Fort Lauderdale

error: Content is protected !!