Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Ở tiểu bang Florida có nhà thờ tin lành người Việt không? Vô xem biết liền – Florida Vietnamese Christian Churches

Nha Tho Tin Lanh Viet o Florida – Florida Vietnamese-American Christian Churches

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dời đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved somewhere.

Vietnamese Alliance Church St. Petersburg

 • 4344 21 St. N. St. Petersburg, FL 33714
 • Mục sư Trương Văn Bổn: (727) 642-0550 (Cell)
 • Mục sư nhiệm chức Lê Quan Duy Linh: (727) 481-6692 (Cell)
 • Thư ký ông Lâm Quan Phúc: (727) 409-1693 (Cell)
 • Thư từ liên lạc: Rev. Truong Van Bon, 8840 58th Lane N., Pinellas Park, FL 33784, msbontruong@juno.com.

Vietnamese Alliance Church of Orlando

 • 3300 South Bumby Avenue Orlando, FL 32806
 • 407-816-5888
 • httlvn-orlando.org.
 • Mục Sư Quản Nhiệm: Phone: 407-325-3363, hoaiduc@bellsouth.net
 • Vu Pham: Phone: 321-806-0161, vu.pham05@gmail.com

Vietnamese Christian Church

 • 7629 Herlong Road, Jacksonville, FL 32210
 • (904) 378-3862
 • tinlanhjax.com, tinlanhjacksonville.com, tinlanhjacksonville.net

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 5, 2019 9:29 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!