Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Muốn đi chùa ở tiểu bang Florida nhưng có chùa để đi không? Vào đây là biết liền – Vietnamese Temples in Florida

Chua Viet o Florida – Vietnamese-American Temples in Florida

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dọn đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved yet.

Orlando

 1. Bao An Temple (Chùa Báo Ân)
  5788 N Apopka Vineland Road, FL 32818
  (407) 295-7846
  Trụ Trì: Ni sư Liễu Hà
  Direction:
 2. Long Van Temple (Chùa Long Vân)
  6021 Cornelia Ave Orlando, FL 32807
  (407) 273-4429
  Founded: 1983
  Mahayana Vietnamese Buddhism
 3. Phap Vu Temple (Chùa Pháp Vũ)
  716 N Dean Rd. Orlando, FL 32825
  (407) 277-72622
  www.chuaphapvu.org
 4. Tam Bao Temple (Chùa Tam Bảo)
  766 N. Rock Springs Road, Apopka, FL 32712
  (407) 886-7092
 5. Thanh Tinh Quang Temple (Chùa Thanh Tịnh)
  2766 Curpin Ln. Orlando, FL 32825
  (407) 737-0182
 6. White Sands Buddhist Center (Đạo Tràng Cát Trắng)
  4640 Knost Dr. Mims, FL 32754
  (321) 383-0723
  www.cattrang.org
  Trụ Trì: TT. Thích Tâm Thiện

Tampa, Saint Petersburg

 1. Phat Phap Temple (Chùa Phật Pháp)
  1085 Plaza Commercio Dr., NE Saint Petersburg, FL 33702
  (813) 576-9209
 2. Pháp Viện Minh Đăng Quang
  5607 Town ‘N Country Blvd., Tampa, FL 33615
  (813) 885-5037
  www.facebook.com/minhdangquangtampa

Jacksonville

 1. Hai Duc Temple (Chùa Hải Đức)
  2101 Pickettville Rd, Jacksonville, FL 32236
  (904) 781-4183;
 2. Phuoc Vien Temple (Chùa Phước Viên)
  4508 Zambito Ave, Jacksonville, FL 32210
  (904)573-7886
  Trụ Trì: TT. Quảng Trung

Miami

 1. Phuoc Hue Temple (Chùa Phước Huệ)
  2600 SW 64th Ave. Miami, FL 33155 USA
  (305) 662-8052

Pensacola

 1. Dieu De Temple (Chùa Diệu Đế)
  9602 Nims Lane Drive Pensacola, FL 32505 USA
  (904) 476-8580 hoặc (904) 994-7647

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 5, 2019 9:20 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!