Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Mua thuốc uống ở đâu trong tiểu bang Florida hả? – Florida Pharmacies

Tiem Thuoc o Florida – Florida Pharmacy Stores

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dọn đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved yet.

Tiệm Thuốc

 1. Walgreens www.walgreens.com
 2. Walmart www.walmart.com
 3. Publix www.publix.com

Tiệm Thuốc Tây Việt 

Orlando, Winter Park, Kissimmee…

 • All-Scripts Pharmacy
  1530-B W. Vine St., Kissimmee, FL 34741
  (407) 530-4745
 • Oakridge Pharmacy
  1745 Oakridge Rd., Orlando, FL 32809
  (407) 203-6750
 • Procare Pharmacy
  1084 Lee Rd., Suite #4, Orlando, FL 32810
  (407) 730-2770
 • Central FL Pharmacy Corp
  1219 E. Colonial Drive, Orlando, FL 32803
  (407) 898-0055

Tampa, Pinellas Park, St. Petersburg…

 • Alexander Pharmacy
  6530 Park Blvd., N., Pinellas Park, FL 33781
  (727) 623-0962
 • V&T Pharmacy
  4040 W. Waters Ave., Suite # 105, Tampa, FL 33614
  (813) 443-4732
 • HP Pharmacy
  8730 49th St., N., Suite #1, Pinellas Park, FL 33782
  (727) 954-8857
  4616 Park Blvd, Pinellas Park, FL 33781
  (727) 827-2947
 • Danang Pharmacy
  5944 34th St N., Suite 1, Saint Petersburg, FL 33714
  (727) 623-9854

Tiệm Thuốc Bắc

Con Cò Bay Lã Bay La
Published on June 5, 2019 9:33 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!