Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

FOOD - ẨM THỰC

Goi Hoanh Thanh (Fold Wontons) – Cách gói hoành thánh dễ đẹp

Folding Wontons – how to fold a wonton, how to wrap a wonton

Wrapping Wontons
Ingredients: wonton wrapper, wonton filling, egg
The video was recorded on September 8, 2016 Thursday
.

Cách Gói Hoành Thánh

Nếu ai thích/muốn ăn hoành thánh mà không biết cách gói chiếc hoành thành thì nên tiếp tục đọc bài này.  Dưới đây là cách gói một chiếc hoành thánh cơ bản và dể làm nhất.  Cách này không ai không làm được, kể cả các em nhỏ.

Nguyên liệu:

  • Da hoành thánh (wonton wrapper)
  • Thịt heo bằm/xay (ground pork)
  • Lòng đỏ trứng gà (egg yolk)

Cách làm:

  • Cho thịt lên miếng da hoành thánh, đặt thịt nằm ở vị trí 1/3 của miếng da hoành thánh, phía ngoài vô.  Kế đến là xếp/gấp da hoành thánh (từ ngoài vào) phủ lên thịt.
  • Gấp lại một lần nữa.
  • Bẻ hai mép miếng da hoành thành đã bọc thịt lại và kéo lại gần nhau.
  • Tha một chút lòng đỏ trứng gà lên một mép, rồi ụp mép kia lên.
  • Dùng ngón tay cái bóp mạnh xuống.
  • Đây là kết quả sau khi gói xong.
  • Sau khi trụng xong, có thể ăn với nước xúp hay ăn không.
wontons after wrapping

NguoiVietToanCau
Published on TTE June 13, 2019 3:54 am

error: Content is protected !!