Goi Hoanh Thanh (Fold Wontons) – Cách gói hoành thánh dễ đẹp

Folding Wontons – how to fold a wonton, how to wrap a wonton Cách Gói Hoành Thánh Nếu ai thích/muốn ăn hoành thánh mà không biết cách gói chiếc hoành thành thì nên tiếp tục đọc bài này.  Dưới đây là cách gói một chiếc hoành thánh cơ bản và dể làm nhất.  Cách này … Read more