Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

PHONEBOOK - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Tìm kiếm chợ trời ở trung tâm nam tiểu bang Florida thì vào đây nha – Central Florida Flea Markets

Cho Troi o Trung Tam Florida – Central Florida Flea Markets

Xin lưu ý: Gọi điện thoại cho họ trước khi đến để chắc chắn họ chưa dọn đi nơi khác.
Notes: Give them a call before coming to make sure they haven’t moved yet.

Orlando, Florida’s Flea Markets / Orlando Flea Markets

 1. Central Florida Farmers Market
  4603 W. Colonial Dr., Orlando, FL 32808
  (407) 760-4181
 2. Three Star Flea Market,
  2930 S. Orange Blossom Trail (Hwy. 441), Orlando, FL 32805
  (407) 293-2722

Kissimmee, Florida’s Flea Markets / Kissimmee Flea Markets

 1. 192 Flea Market
  4301 W Vine St Kissimmee, Florida 34746
  (407) 396-4555
  www.192fleamarketprices.com
 2. Osceola Flea and Farmers’ Market
  2801 E. Irlo Bronson Memorial Highway Kissimmee, Florida
  (407) 846-2811
  www.osceolafleaandfarmersmarket.com
 3. Visitors Flea Market
  5811 W Irlo Bronson Memorial Highway Kissimmee, Florida 34746
  (407) 396-0114
  www.visitorsfleamarket.com

Ocala Florida’s Flea Markets / Ocala Flea Markets

 • I-75 Super Flea Market
  4121 NW 44th Av., Exit 354 off of I-75 Ocala, FL 34478,
  (352) 351-9220
  www.i75superflea.com

Sanford, Florida’s Flea Markets / Sanford Flea Markets

 • Flea World
  17-92 Hwy, Sanford, FL 32771
  407-330-1792
  www.fleaworld.com
  Other well known names: America’s Largest Flea Market, Sanford’s Flea World. Fun World is a place for kid.

Daytona Beach, Florida’s Flea Markets / Daytona Beach Flea Markets

 • Daytona Flea & Farmer Market
  2987 Bellevue Ave., Daytona Beach, FL 32124,
  (386) 253-3330
  www.daytonafleamarket.com

Webster, Florida’s Flea Markets / Webster Flea Markets

 1. Webster Flea Market / Sumter County Farmers’ Market
  524 N. Market Blvd Webster, Florida 33597
  (352) 793-2021 or (352) 793-3551
  www.sumtercountyfarmersmarket.com
 2. Sumter County Farmers’s Market
  Hwy 471, Webster, Florida
  (352) 793-3551 or (352) 793-9877
  www.websterfleamarket.biz

Belleview, Florida’s Flea Markets/Belleview Flea Markets

 • Market of Marion
  12888 SE U.S. Highway 441, Belleview, FL 34420;
  (352) 245-6766
  www.themarketofmarion.com

Con Cò Bay Lã Bay La
June 5, 2019 9:23 pm at nvtc.info.

error: Content is protected !!