Lam Suon Heo Ram (Cook Pork Ribs) – Cách làm sườn ram dai dai cay cay

Making Spicy Pork Ribs – how to cook pork ribs with garlic and hot chili peppers Ai ăn sườn xào cay cay hong?  Nếu ăn, xin mời theo dõi tiếp nhe. Cách làm Sườn Heo ram dai dai cay cay Nguyên liệu: Sườn heo (pork rib) Tỏi (garlic) Hành tìu (shallot) Ớt (chili pepper) Nước … Read more