Lam Nuoc Mau (Make Dark Caramel) – Cách làm nước màu kho cá kho thịt ngon đẹp thịt cá săn chắc theo kiểu miền tây

Making Dark Caramel – how to make caramel to marinate meat, fish… Cách làm Nước Màu Kho Cá Kho Thịt Kho cá hay kho thịt mà không có nước màu là một điều thiếu xót rất lớn vì nước màu làm tăng thêm vẻ đẹp của món ăn. Món ăn mà nhìn thấy đẹp, bắt … Read more