Lam Gia Do Xanh (Make Mung Bean Sprouts) – Cách làm giá đỗ, giá đậu xanh quá dể bằng hộp nhựa recycle không cần tưới

Make Mung Bean Sprouts – how to make mung beans with a plastic recycle container. Cách làm Giá Đỗ Giá Đậu Xanh Cách làm giá đậu xanh với đồ recycle, không cần tưới Cách làm giá đậu xanh bằng hộp nho Mỹ, nhanh, gọn, dễ làm, không cần tưới nước, 48 tiếng có ăn Có … Read more

Lam Gia Dau (Make Bean Sprouts) – Cách làm giá đậu xanh nhanh ăn mà không cần tưới nước bằng xửng hấp bánh

Making Bean Sprouts – how to make mung bean sprouts Cách làm Giá Đậu Xanh Có ai muốn xem từ cái xửng hấp bánh mà có thể cho ra giá ăn hong? Nếu ai muốn biết thì xin mời theo dõi phần dưới đây nha. Nguyên liệu chính cần có là đậu xanh hột và … Read more

Lam Gia Dau Xanh (Make Mung Bean Sprouts) – Cách làm giá đơn giản nhanh bằng rỗ nhựa và khăn lông

Making Mung Bean Sprouts – how to make sprouts from whole mung beans Cách Làm Giá Bằng Rỗ Nhựa và Khăn LôngLàm giá bằng rổ nhựa và khăn lông Cách làm giá đậu đơn giản, dễ làm, không cầu kỳ, ai ai cũng có thể làm gồm luôn các em nhỏ. Thành phần nguyên liệu: … Read more

Lam Gia (Make Sprouts) – Cách làm giá đậu xanh đơn giản nhất không cần tưới nước 48 tiếng có ăn

Making Sprouts – how to make mung bean sprouts fast and easy Cách làm Giá Đậu Xanh Cách làm giá đậu xanh đơn giản nhất, không cần tưới nước, 48 tiếng có ănCách làm này bạn chỉ cần có – đậu xanh, khăn lông, cái thao, cái rỗ, cái dĩa, cái khăn lớn, nước, máy … Read more