Con Co

Ẩm Thực và Vườn Tược (Food & Garden)

bean

FOOD - ẨM THỰCVIDEOS

Che Dau Xanh Nam Meo Bot Khoai (Wood Ear Mushroom Tapioca Strip Mung Bean Pudding) – Cách làm chè đậu xanh nấm mèo bột khoai

Making Wood Ear Tapioca Strip Mung Bean Pudding – how to cook mung beans with tapioca strips and wood ears

Read More
error: Content is protected !!