Lam Chao Ga Goi Ga (Make Chicken Porridge and Chicken Salad) – Cách nấu cháo gà và cách làm gỏi gà kiểu lạ

How to make congee with chicken and how to make onion salad with chicken. Making Chicken Porridge and Chicken Salad Cháo Gà và cách làm Gỏi Gà Thôi hôm nay mình nói về cách nấu cháo gà đơn giản không cần nhiều thứ hay phải chạy đây chạy đó mua cho đủ đồ . Nếu … Read more