Lam Rau Cau Dua Sua (Make Coconut Milk Jelly) – Cách làm rau câu dừa sữa với cái dừa nạo ngon, giòn, béo, đẹp như bánh sinh nhật

Making Coconut Milk Jelly – how to make jelly with coconut milk, fresh coconut flesh, condensed milk Cách làm RAU CÂU ngon, giòn, béo Nguyên liệu: Bột rau câu Agar () – 3 gói Cái dừa nạo (medium-young coconut meat) – 2 cups Sữa bò (condensed milk) – 1 lon Đường (sugar) Nước cốt dừa … Read more